Delos Fountain

Garden fountains , Light Gray Stone , Resin
£ 199.99 (incl. VAT)
Ready for delivery | Shipping time: 3 - 5 days

Delos Fountain

£ 199.99 (incl. VAT)
 • Free delivery, no minimum order
 • 14 day cooling off period

Top features

 • For indoors and outdoors: flexible positioning thanks to the extra-long power cord of approx. 5 m
 • Splashing water: quiet flow noises provide relaxation and tranquility
 • Sustainable: thanks to a closed water cycle
 • Enlightenment: the warm LED lamp conjures up a feel-good atmosphere 
 • Perfect room climate: through automatic air humidification
 • Environmentally friendly: pump with low energy consumption

Product description

With the blumfeldt Delos fountain, dive into the ancient world of Greece and enjoy the atmospheric interplay of water and light in your garden or in your living area.

With its 5 levels and the distinctive concrete look, the step-like structure of the blumfeldt Delos fountain combines classic design with modern materials. The 4 bowls let the water flow gently down into the main pool and create a quiet water rush that helps you to relax after a hard day. Let everything fall away and listen to the soothing rippling water. Thanks to its energy-saving pump and the closed water circuit, the Delos is sustainable and environmentally friendly. With the 5 m long cable you can flexibly decide where you want to place your temple of relaxation. The decorative fountain made of robust cement is suitable for both outside and inside. Outside, the blumfeldt Delos ornamental fountain fits perfectly into your garden ambience and shines in the warm white light in the evening thanks to the integrated LED lighting. In addition to the relaxation effect in your home, it also has an additional positive effect on health: it automatically humidifies the air, improves the indoor climate and lets you breathe a breath of fresh air. Its colour also gives it an authentic look and a special naturalness.

Let the blumfeldt Delos water feature take you to ancient Greece where you can enjoy the soothing water feature, the fascinating lighting mood and the classic look.

Show more

Properties & dimensions

 • LED lighting warm white
 • Suitable for indoors and outdoors
 • Easy construction
 • 5 m power cable
 • Material: cement
 • Power consumption pump: 7 watts
 • Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 • Dimensions fountain: approx. 35 x 78 x 35 cm (WxHxD)
 • Power cord length: approx. 5 m
 • Weight: approx. 14 kg
Delos Fountain LED Indoor and Outdoor 5 m Cable Cement Grey

Delivery & shipment

What will be delivered
 • 1 x fountain
 • 1 x pump
 • Multilingual instruction manual

Ready for delivery | Shipping time: 3 - 5 days

Customer reviews

No review available for this item.

USER_RAITING_OTHER_COUNTRIES

VERIFIED_RATING

très belle fontaine - joli rendu -

very beautiful fountain - nice rendering -

VERIFIED_RATING

Dobrá cena, dobrý vzhled a velikost akorát.Jednoduchá montáž a dlouhý přívodní kabel,fontána skvěle zabalená a chráněná při dopravě.
Dobrá funkce,příjemné zvuky šplouchání vody,jsem spokojen.Venku skvělé,doma musí na dlažbu,trochu to někdy rozstřikuje kapky kolem fontány.Dobrý výrobek.

Good price, good appearance and just the right size. Easy assembly and long power cable, the fountain is well packed and protected during transport. Good function, pleasant sounds of splashing water, I am satisfied. Great outside, at home it has to be on the pavement, sometimes it sprays a little drops around the fountain. Good product.

VERIFIED_RATING

Moje skúsenosti asi po týždni používania.
Fontánka došla v poriadku, zostavenie je bezproblémové, funguje na prvé zapojenie.
Objem nádrže: 16 litrov (voda sa plní cez spodnú nádržku), hladina v spodnej nádržke by mala siahať aspoň po horný okraj výtokového otvoru. Celkový odber pri maximálnom výkone čerpadla: 8,5 W.

Fontánka je zjavne určená primárne na použitie v interiéri alebo na terase pri dome alebo chate. Môže sa použiť aj vo voľnom priestore (napr. v záhrade), ale potom je treba vyriešiť jej celkové zakrytie, alebo aspoň zakrytie nádržiek pred prípadnými nečistotami zo stromov, pred prachom, peľom a pod., čím sa môže voda rýchlo znečistiť – špinavá voda vo fontánke nie je to pravé orechové.

Niektoré poznámky ku prevedeniu určené výrobcovi:
1. Hadica od vrchnej nádržky ku čerpadlu dosiahla tak, že čerpadlo ani pri najlepšej vôli nedosadlo na dno a jeho prísavky sú pár milimetrov nad dnom. Síce funguje, ale na hadici aj tak netreba šetriť.
2. Na nádobkách boli čierne fliačky (asi 1 cm) po odlúpenej vrchnej vrstve. Pri celkovom pohľade na pracujúcu fontánku to zanikne.
3. Melírované vnútro misiek by malo byť vo svetlejšom prevedení. V tretej miske zhora prevládala hnedá farba a preto voda v miske vyzerá ako zakalená. Uvažujem, že vnútro misiek natriem bledo sivou farbou.
4. Odtrhová hrana výtoku misiek by mala mať hrúbku okolo 1 mm. Jedna z misiek má túto hranu príliš hrubú a to spôsobuje, že voda pri malom výkone čerpadla z misky steká (“čuriká”) po hrane namiesto toho, aby vytvárala malý vodopádik. Až pri plnom výkone čerpadla pri väčšom prietoku vody je to lepšie.

Záver: Celkovo som spokojný. Fontánku som umiestnil na záhrade pri chate, zatiaľ funguje bez problémov a robí mi svojím žblnkotaním radosť.

My experience after about a week of use. The fountain arrived in good order, the assembly is problem-free, it works the first time it is connected. Tank volume: 16 liters (water is filled through the lower tank), the level in the lower tank should reach at least the upper edge of the outlet opening. Total consumption at maximum pump power: 8.5 W. The fountain is obviously intended primarily for use indoors or on a terrace near a house or cottage. It can also be used in open space (e.g. in the garden), but then it is necessary to cover it completely, or at least cover the reservoirs from possible dirt from trees, from dust, pollen, etc., which can quickly pollute the water - dirty water in the fountain it's not real walnut. Some notes on the design intended for the manufacturer: 1. The hose from the upper reservoir to the pump reached such a way that the pump did not land on the bottom even with the best clearance and its suction cups are a few millimeters above the bottom. It works, but you don't need to save on the hose anyway. 2. There were black spots (about 1 cm) on the containers after the top layer had been peeled off. When looking at the working fountain in general, it disappears. 3. The mottled interior of the bowls should be lighter. In the third bowl from the top, brown color predominated and that is why the water in the bowl looks cloudy. I'm thinking of painting the inside of the bowls pale gray. 4. The tear-off edge of the bowl spout should be about 1 mm thick. One of the bowls has this edge too thick, and this causes the water to flow ("dribble") from the bowl at low pump power instead of creating a small waterfall. It is only better at full pump performance with a larger water flow. Conclusion: Overall, I am satisfied. I placed the fountain in the garden near the cottage, so far it works without problems and makes me happy with its splashing.